barrandov in: arch #8 1999

hmotná kultúra odhmotňujúceho sa objektu