cernosice and interview in: arch #05 2008

nie je postoj bez pózy