vila kinskych in: architekt #1-2 1996

ján studený: národopisné muzeum v praze